Vil du ta trenerutdanning?

Trenerutdanningen kan være motiverende både for deg og spillerne dine!

Trener for ØIF Arendal Elite, Marinko Kurtovic. Foto: Jan Espen Thorvildsen.

I ØIF Arendal bredde ønsker vi at flest mulig av våre trener har trenerutdanning. Derfor avsetter vi årlig midler i budsjettet for (videre)utdanning av trenere.

Håndballmiljøet skal være en arena der barn, unge og voksne kan lære, utvikle seg og få tilfredsstilt individuelle og sosiale behov. Gjennom håndballen kan det skapes varig interesse for idrettslig aktivitet. Et godt håndballmiljø kan fungere som en positiv sosialiserende samfunnsfaktor.

Trenerutdanningen gir blant annet økt kunnskap om håndballidretten, trening og ledelse.

Les mer om trenerutdanning på Norges Håndballforbunds nettsider.

Vil du ta trenerutdanning? Kontakt oss her.