Årsmøte

Øyestad IF håndball innkaller til årsmøte 25. mars.

Tid: 25. mars kl. 1800
Sted: Miljørommet, Nedeneshallen

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende 14 dager før møtet.