Like drakter og samme klubbnavn, men Eirik Heia Pedersen spiller for eliteklubben, mens vi er breddeklubben. Foto: May Elin Aunli.

Ett navn – men to klubber

Hva er egentlig forskjellen på ØIF Arendal Breddehåndball og ØIF Arendal Elite?

Som klubb får vi ofte spørsmål om hvorfor kioskinntektene i Nedeneshallen går til elitelaget og hvorfor barna skal jobbe dugnad for elitespillerne.

Det korte svaret: Dette er feil.

Det lange svaret:
Øyestad IF ble etablert i 1929, og feirer som kjent 90-årsjubileum i år. Klubben er organisert på følgende måte:

 • Øyestad IF Allianse («hoved-idrettslaget»)
  • Øyestad IF fotball
  • Øyestad IF håndball
  • Øyestad IF håndball elite

I allianse-idrettslaget (som ikke selv driver egne idrettsaktiviteter), er det i tillegg grupper for andre idretter, blant annet barneidrett og orientering. Gruppene er underlagt allianse-idrettslaget både økonomisk og juridisk.

De tre idrettslagene som er i allianse, er egne selvstendige økonomiske og juridiske enheter. De inngår imidlertid i allianse-idrettslagets hovedstyre som består av lederne i de nevnte idrettslagene og gruppene.

Bredde og elite

I 2009 ble elitesatsingen til håndballen skilt ut i en egen klubb. Denne klubben har et eget organisasjonsnummer, eget styre, fulltidsansatte i administrasjonen og eget regnskap, for å nevne noe. Klubben heter juridisk Øyestad IF håndball Elite, men bruker som kjent ØIF Arendal.

Klubben vi representerer, Øyestad IF håndball, har også eget organisasjonsnummer, eget styre og eget regnskap. Klubben styres av medlemmene gjennom årsmøtet.

Når det gjelder klubbnavn er vi offisielt registrert som Øyestad IF håndball (i Brønnøysundsregisteret), men vi har av ulike årsaker valgt å benytte ØIF Arendal Breddehåndball som navn.

Nei, inntektene går ikke til elite

For å oppklare denne misforståelsen: Breddeklubbens inntekter går ikke til eliteklubben. Her er noen eksempler:

 • Inntekter fra kiosken i Nedeneshallen tilfaller ØIF Arendal Breddehåndball. I 2018 ble det solgt varer i kiosken for i overkant av 100 000 kroner.
 • Inntektene fra julekalenderne som selges av klubbens spillere går til ØIF Arendal Breddehåndball. Av disse inntektene mottar hvert lag 15 kroner per solgte kalender som tilfaller lagkassene.
 • Lagenes dugnader (eksempelvis loddsalg) går uavkortet til lagkassene og ikke til klubben.
 • Inntekter fra klubbens sponsorer tilfaller klubben. Inntekter fra lagenes sponsorer (eksempelvis profilering på treningsdress) tilfaller laget.

Det finnes imidlertid ett unntak: ØIF Arendal Breddehåndball har en ansatt spillerutvikler i 50 % stilling hvor vi deler lønnskostnadene med ØIF Arendal Elite.

Hva brukes inntektene på?

 • En sunn klubbdrift som gjør at håndball blir for alle ved at medlemskontingent og treningsavgift holdes på et lavt nivå.
 • Påmelding til seriespill for alle klubbens lag.
 • Skolering av trenere og ledere.
 • Bidrag til at lagene kan dra på turneringer.
 • Innkjøp av nødvendig utstyr til klubben og lagene.
 • Tiltak for å hindre frafallet i håndball generelt, og i vår klubb spesielt.

Et godt samarbeid!

Selv om vi er to ulike klubber, har vi samme drakt, samme navn – og er en del av et idrettslag med en lang historie. Og vi har ett av landets beste håndball-lag. Det er vi som breddeklubb stolte av!

Vi samarbeider om ulike lag, og støtter hverandre på flere områder. Det skal vi fortsette med, men – på papiret og i praksis – som to klubber!