Vi trenger flere frivillige, både til små og store oppgaver. Her fra kiosken i forbindelse med Nidelv Cup.

Har du lyst til å bidra?

Det skal være enkelt å ta på seg frivillige oppgaver i ØIF Arendal Breddehåndball. Slik gjør du det.

Tidligere i år utførte vi en undersøkelse blant klubbens spillere, trenere, foresatte, dommere og medlemmer. I klubbundersøkelsen blir respondentene bedt om å ta stilling til flere påstander, deriblant følgende:

«I vår klubb er det enkelt å melde seg til frivillige oppgaver».

Noen ga tilbakemelding om at dette ikke var enkelt, og det vil vi gjøre noe med – nå! For det skal være enkelt å melde seg til å være frivillig i klubben vår.

Jepp; vi trenger flere! ?

Vi trenger flere frivillige, til ulike oppgaver – både små og store. Vi har flere ideer vi ønsker å realisere, men vi mangler de ekstra menneskene. Noen av oppgavene er knyttet til sosiale tiltak for å skape et enda sterkere miljø i og rundt Nedeneshallen.

Mye jobb?

Frivillig arbeid tar noe tid, det er ingen hemmelighet. Men alle oss som arbeider i klubben finner svært mye av arbeidet både motiverende, lærerikt og givende. Dessuten forsøker vi å fordele oppgavene etter hva folk både kan og har lyst til å arbeide med.

Så; har du lyst – og hva kan du bidra med? Fyll ut feltene på denne siden – så tar vi kontakt. Vi gleder oss til å høre fra deg!