Årsmøte

Øyestad IF håndball innkaller til årsmøte.

Tid: 24. februar kl. 1900.
Sted: Miljørommet, Nedeneshallen.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende 14 dager før møtet. Sendes på e-post til post@oifhandball.no.