Er du vår nye dommerkontakt?

Ingen dommer, ingen kamp. Vi skal satse enda mer på dommere, og søker derfor ny dommerkontakt.

Vil du bli vår nye dommerkontakt? Den som sørger for rekruttering av nye dommere og oppfølgning og veiledning av dommerne våre? Da vil vi gjerne snakke med deg!

Som kjent er vi helt avhengig av dommere for å kunne spille kamper, og Øyestad IF håndball skal i tiden fremover bli enda bedre både på rekruttering og oppfølgning av dommere.

– Vi har allerede dyktige dommere i klubben og ønsker å gi dem enda bedre oppfølgning. I tillegg trenger vi flere dommere, og ønsker å bli en attraktiv klubb å være dommer i, sier sportslig leder Tor Inge Heia.

Hva gjør en dommerkontakt? Blant annet dette:

  • Være tilgjengelig/kontaktperson for klubbens dommere.
  • Representere dommerne i klubbens styre/sportslig utvalg.
  • Rekruttere nye dommere og melde inn behov for kurs til regionen.
  • Lage oppfølgingsplan for dommerne i klubben.
  • Sørge for utstyr til dommerne.

Som dommerkontakt i Øyestad IF håndball mottar du honorar for vervet.

Interessert eller vil vite mer? Kontakt oss gjerne!

Kontaktperson
Tor Inge Heia: toringe@oifhandball.no / 404 53 402