Jubel over medlemsvekst

Over 400 barn, ungdom og voksne spiller nå håndball i ØIF Arendal Breddehåndball.

– Dette er veldig gøy! At så mange vil spille håndball i klubben vår blir vi veldig glade for, sier leder i ØIF Arendal Breddehåndball, Ørjan Svendsen.

LES OGSÅ: Ett navn – men to klubber.

Det er nå over 400 håndballspillere i ØIF Arendal Breddehåndball, noe som er en økning fra forrige sesong.

Før inneværende sesong ble Hisøy og ØIFs 16-årslag slått sammen, og rett før seriestart ble det etablert et nytt damelag i 5. divisjon. I tillegg har det kommet flere nye spillere til de fleste av lagene, spesielt i de yngre årsklassene.

– To av klubbens målsetninger er å øke rekrutteringen og å begrense frafallet. Dette jobber vi systematisk med, og det er inspirerende å se at arbeidet gir resultater, sier Svendsen, og trekker frem de to yngste årsklassene som eksempler:

– I 2012-årgangen har vi omlag 30 spillere på hver trening. Mange har allerede spilt i ett år, svært få har sluttet, og i tillegg kommer det stadig nye spillere på trening. I det nystartede 2013-laget har det vært opptil 40 spillere innom treningene, forklarer han.

Noen av klubbens yngste spillere i aksjon mot Express under Nidelv Cup i september.

Må si nei

Klubben har imidlertid også måtte si nei til enkelte spillere som har ønsket å melde overgang til ØIF:

– Dessverre er det mange klubber som har utfordringer med å stille lag, spesielt i de eldre årsklassene. Vi har nedfelt i våre strategier at vi ikke tar i mot spillere fra andre klubber hvis det medfører at laget de kommer fra må trekkes eller blir betydelig svekket, sier sportslig leder Kurt Eckholdt og utdyper:

– For det første har vi et kollektivt ansvar for å forhindre frafallet i håndballen generelt. Dernest vil vi som klubb ha motstandere – altså lag å spille mot. Nå må eksempelvis flere av våre lag til Rogaland for å spille seriekamper. Det er kostbart både for klubb og lag, og ikke minst synd for lokalhåndballen, forklarer han.

Klubben har imidlertid avtaler med andre klubber om at spillere kan trene med ØIF i tilfeller hvor det er hensiktsmessig:

– Dette avtaler vi direkte med trenerne hos de andre klubbene. Spillerne trener noen økter med oss, men både trener og spiller kamper i egen klubb. Dette fungerer veldig bra, sier Eckholdt.

Dyktige trenere

Mange spillere i klubben fordrer også mange trenere. Per i dag har klubben i overkant av 40 trenere og hjelpetrenere.

– Det er viktig for oss at alle spillere skal bli sett og få god oppfølgning, så i planene våre har vi definert hvor mange trenere det bør være basert på hvor mange spillere laget har. Vi er heldige som har så mange dyktige trenere i klubben vår som legger ned et betydelig antall timer hver sesong, sier Svendsen.