Livsviktig kursing

Klubbens trenere har vært på skolebenken. På timeplanen stod førstehjelp.

Hver uke aktiviseres over 400 spillere i regi av Øyestad IF håndball. Mange av dem flere ganger i uka. Som klubb ønsker vi at det skal være trygt å sende barn og ungdom på håndballtrening, men dessverre kan sykdom og skader forekomme. Derfor er førstehjelpskurs blitt satt på timeplanen for klubbens trenere.

Nyttig

– Alle klubbens trenere ble invitert til førstehjelpskurs. Flere av trenerne arbeider i helsevesenet eller i yrker hvor førstehjelp er en del av jobben, mens andre har tatt kurs via andre verv. Dette var for trenere som ikke har den bakgrunnen, sier styremedlem Agnes-May Boswarva, som forklarer at klubbens målsetning er at alle lag skal ha minimum én person som kan førstehjelp:

– Og helst flere, mener hun.

Mandag kveld deltok Øyestad IF håndball-trenere på kurset som ble ledet av Jørn Holmestrand. Kurslederen har bred erfaring fra blant annet luftambulanse, ambulanse og som kursholder. Førstehjelpskurset var pedagogisk godt og svært nyttig for trenerne. Det ble også diskuterte relevante «case» som kan forekomme i håndballen.

– Bedre rustet

Blant deltakerne var trener for G 2010, Andreas Nilsen:
– Dette var veldig nyttig og lærerikt for oss trenere. At vi i tillegg fikk en gjennomgang av hjertestarten som er i Nedeneshallen gjør meg som trener tryggere i tilfelle noe skulle skje, sier han.

Agnes-May Boswarva i klubbstyret er glad for å kunne tilby førstehjelp for trenerne:

– Det kan oppstå situasjoner hvor det kan være både nyttig og helt avgjørende med førstehjelp. Trenerne er alltid tilstede enten det er på trening eller kamp, og vi mener de bør ha denne kompetansen. Nå er vi bedre rustet hvis noe skulle skje, sier hun.