Øker satsingen på dommere

Øyestad skal satse mer på dommere. Til å lede arbeidet har klubben knyttet til seg Tor Larsen (bildet) som ny dommerkontakt.

– Øyestad har et forbedringspotensial på rekruttering og oppfølging av dommere. Det ønsker vi å gjøre noe med. Derfor er vi veldig glade for at Tor er vår nye dommerkontakt og skal hjelpe oss med nettopp det, sier sportslig leder i Øyestad IF håndball, Tor Inge Heia.

– Ingen dommere, ingen kamp

Tor Larsen er et kjent ansikt i regionens haller. Han har mange års fartstid som spiller, trener og ikke minst dommer, hvor han har dømt høyt i divisjonssystemet. Foruten det, er han ofte å se i sekretariatet på ØIF Arendals hjemmekamper.

– Ingen dommere, ingen kamp. Derfor er vi avhengig av god rekruttering av dommere. Det ønsker jeg å bidra til, og jeg er glad for at jeg kan gjøre det i Øyestad, sier Tor Larsen.

Det kreves mange dommere i regionen, og alle klubbene har et ansvar for rekruttering av nye aspiranter. I tillegg er oppfølgning og videreutdanning viktig både for at dommerne skal utvikle seg – og ikke minst fortsette å dømme i mange år.

– Fin deltidsjobb

– I Øyestad er vi gode på spillerutvikling, og vi skal bli like flinke på dommerutvikling. Da må vi først bli gode på rekruttering, og så ha et godt apparat til å følge opp dommerne. Den jobben vil Tor gjøre meget bra, mener Heia.

Dommerkontakten er allerede i gang med arbeidet, og vil i første omgang følge opp klubbens nåværende dommere. Deretter vil han starte arbeidet med rekrutteringen av nye dommere:

– Å være dommer er fin deltidsjobb, spesielt for ungdom. Det er godt betalt, god trening og du får være masse i hallen. Som dommerkontakt vil jeg bidra til at nye dommere får tid til å trene og spille selv, i tillegg til å dømme. Jeg håper mange av klubbens spillere ønsker å være med på dommerkurs, i hvert fall for å se om det er noe for dem. Og, det er selvfølgelig helt gratis, sier Tor Larsen.

Har du lyst til å bli dommer? Ta en prat med Tor:

E-post: dommerkontakt@oifhandball.no
Telefon: 974 03 898