Øyestad gjenopptar halltrening

Mandag 18. mai starter vi opp håndballtrening i Nedeneshallen.

Onsdag 11. mars ble alle aktiviteter i regi av klubben avlyst. Nå har både myndighetene og kommunen (halleier) gitt klarsignal for at treningen kan gjenopptas, og 18. mai er treningene i gang for enkelte av klubbens lag.

Klubben følger Norges håndballforbunds retningslinjer. I tillegg har vi laget egne regler for klubbens lag, trenere og spillere. Disse er formidlet via klubbens interne kanaler. Vi har blant annet kjøpt inn antibac og rengjøringsmidler, og etablert ulike rutiner i forbindelse med treningene.

Det er i første omgang klubbens eldste spillere som gjenopptar treningen.

I likhet med Norges Håndballforbund understreker vi viktigheten av at vi fortsatt er med på dugnaden for redusert smittespredning, og det er derfor en forutsetning at all aktivitet følger retningslinjene som er laget.