Uttalelse fra klubben

Vedrørende valg av arena til Lerøyseriens 5. runde i Oslofjord Convention Center.

Øyestad IF Håndball (ØIF) har de siste ukene fulgt diskusjonen rundt valget av Oslofjord Convention Center (OCC) som arena for fellesrunden i Lerøyserien i april. Som kjent er ØIF representert med et G18-lag.

På generelt grunnlag er klubben positive til løsninger som samler både arrangement og overnatting på ett sted. Vi mener arrangementer som legger til rette for samhold mellom klubber er positivt både sportslig og sosialt. I tillegg er det praktisk for lagene som deltar.

Vi er imidlertid kritiske til Norges Håndballforbunds valg av arena:
Brunstad Christian Church (BCC), som eier OCC, har et syn på homofili og likeverd som overhodet ikke er forenlig med ØIFs og idrettens verdier.

Som klubb arbeider ØIF for et åpent og inkluderende miljø med visjonen «et godt sted å være for alle». Dette er ufravikelig fra klubbens side.

Klubben vil, i likhet med andre klubber, legge press på forbundet i saken, og stiller seg bak ønsket fra flere andre klubber som mener at arrangementet skal avvikles i en annen arena.

Saken følges tett av klubben, og sammen med G18-lagets spillere, støtteapparat og foreldre vil styret behandle saken grundig.

Norges Håndballforbund har uttalt at saken vil bli behandlet på styremøte 11. januar. Vi avventer resultatet fra dette møtet.

Styret.