Innkalling til årsmøte

Styret i Øyestad IF håndball innkaller med dette til årsmøte 12.04.21 kl. 1900.

Årsmøtet holdes i utgangspunktet digitalt med mindre gjeldende smittevernregler åpner for fysisk møte.

Påmelding til årsmøtet gjøres i skjemaet nedenfor. Lenke til årsmøtet sendes på oppgitte e-postadresse.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret på e-post (post@oifhandball.no) senest to uker før møtet. Saksdokumenter publiseres på våre nettsider, oifhandball.no, senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Øyestad IF håndball i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møte-, tale- og forslagsrett.

Vi ønsker med dette velkommen til årsmøte!

Filer til nedlastning:

Påmelding