Vi søker trenere

Kunne du tenke deg å bidra til at barn og ungdom kan spille håndball? Øyestad IF håndball søker trenere til noen av våre lag.

I dag har vi om lag 40 trenere som ukentlig aktiviserer cirka 400 spillere. Nå søker vi flere trenere til noen av våre ungdomslag.

Du må gjerne ha trenerutdannelse, og det er selvfølgelig en fordel om du har erfaring som spiller eller trener.

Det viktigste for oss er imidlertid at du er en god rollemodell, evner å se alle spillerne og at du har en god og positiv dialog med klubb, spillere, foreldrekontakter og foresatte.

Lagene vi søker trener for har 2-3 økter per uke i tillegg til kamper.

Vi kan tilby:

  • Trenerkurs.
  • Deltakelse i trenerforum.
  • Klubbtøy.
  • Gode opplevelser!

Våre trenere honoreres etter de til en hver tid gjeldende satsene klubben har for trenerehonorar. Se gjerne vår klubbhåndbok for mer informasjon.

Har du lyst og vil vite mer? Send en e-post til post@oifhandball.no eller ring sportslig leder Tor Inge Heia: 404 53 402.