Innkalling til årsmøte

Styret innkaller til årsmøte i Øyestad IF håndball.

Til medlemmene i Øyestad IF håndball:

Styret innkaller herved til årsmøte i Øyestad IF håndball.
Årsmøtet avholdes tirsdag 28. februar 2023 kl. 1900 i Miljørommet i Nedeneshallen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 14. februar 2023 til post@oifhandball.no. Det er ønskelig at denne malen benyttes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på våre nettsider senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett, og kunne velges til verv, må man ha vært medlem av Øyestad IF håndball i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Øyestad IF håndball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet: Kontakt oss på post@oifhandball.no.

Velkommen til årsmøte!

Styret.

Dokumenter

  • Årsberetning