For trenere

Håndballforbundet har mange nyttige og svært gode ressurser for deg som trener:

Håndballtreneren – digital trenerhåndbok
Dette er en ressursbank som tar for seg ulike sider ved det å være håndballtrener. Stoffet er i utgangspunktet rettet mot deg som jobber i ungdomshåndballen, men det meste vil forhåpentligvis være relevant uavhengig av hvilket nivå og hvilken aldersgruppe du er trener for.

Gå til «Håndballtreneren» her

Håndballtrening
Norges Håndballforbund tilbyr gjennom sine nettsider store mengder fagmateriell innenfor ulike områder. Det produseres også fortløpende nytt stoff, samtidig som gammelt stoff oppdateres og videreutvikles.

Les mer på Håndballforbundets nettsider