Hele klubben!

I Øyestad IF håndball skal vi ha med alle – ja, hele klubben! Derfor skal ikke økonomi være en barriere for å spille håndball i klubben vår.

Har du behov for å få dekket utgifter til deg eller ditt barns deltakelse i klubben ønsker vi å bidra med dette, enten det er avgifter, egenandeler eller utstyr.

Dette kan du søke støtte til:

 • Treningsavgift.
 • Lisens (for spillere over 13 år).
 • Egenandel til reise/cup.
 • Håndballsko.
 • Håndball.
 • Shorts.
 • Treningsdress.

Slik gjør du det:

Send en e-post til fond@oifhandball.no med følgende informasjon:

 • Navn på støttemottaker (barnet)
 • Navn på foresatt
 • Telefonnummer til foresatt
 • Oppgi hva det ønskes støtte til basert på lista ovenfor.

Du motta et svar fra oss så snart som mulig etter innsending.

Ved økonomisk støtte:

 • Treningsavgift ordnes direkte av klubben.
 • Spillerens lisens betales av klubben direkte til Håndballforbundet.
 • Egenandel til reise/cup betales av klubben til lagets lagkasse.

Ved utstyrsstøtte:

 • Utstyr kan prøves og må hentes på Brekke Sport (sentrum) etter avtale med klubben. Du mottar informasjon om dette.

Trenere som søker støtte til spillere på sitt lag kan kontakte Ruben Gjeruldsen på telefon 90 63 75 95.

Retningslinjer for solidaritetsfondet «Hele klubben»:

 • Fondets målgruppe er alle klubbens spillere.
 • Fondet kan kun søkes på av medlemmer i Øyestad IF håndball med aktivt medlemskap.
 • For å oppnå støtte må det sendes inn en skriftlig søknad (se ovenfor).
 • Medlemmer som søker støtte må delta på dugnadsarbeid på lik linje med andre medlemmer.
 • Søknaden skal gjøre rede for hva det søkes om – og hvem som søker.
 • Søknadstøtten behandles konfidensielt av klubbens kontaktpersoner. Styret utpeker ansvarlig personer som behandler søknader fortløpende.
 • Støtte fra fondet er inntil 3 000 kroner per barn per år.
 • Det ytes kun støtte til Øyestad IF håndballs aktiviteter som skjer i klubbens regi.
 • Støtte fra fondet utbetales ikke i kontanter.

Spørsmål og svar

Kan dere dekke medlemsavgift?
Nei, dessverre. Vi har ikke lov til å dekke medlemsavgiften for våre medlemmer.

Hvem kan søke?
Alle som er medlem (har barn som er medlem) i Øyestad IF håndball og som har økonomiske utfordringer kan søke. Dette gjelder både spillere, dommere og trenere.

Hvem får vite at jeg har søkt?
Skjemaet du fyller ut går direkte til klubbens ansvarlige for «Hele klubben». For tiden er dette Ruben Gjeruldsen (nestleder i styret). Det er kun han og økonomiansvarlig som får informasjon om hvem som søker.

Får jeg utbetalt penger (kontanter)?
Nei. Ved økonomisk støtte håndterer vi dette ved at klubben betaler for disse utgiftene direkte. Ved støtte til utstyr bestilles dette av klubben direkte til våre leverandører.

Kan jeg få refundert penger jeg har brukt til utstyr?
Nei, dessverre. Utstyr må bestilles av klubben.

Hvem står bak «Hele klubben»?
Styret i Øyestad IF håndball vedtok i 2023 å etablere et solidaritetsfond for å sikre at økonomi ikke skal være en barriere for deltakelse i klubben vår. I tillegg til at klubben har avsatt midler til fondet, har også Allianseidrettslaget Øyestad bidratt med midler.

Ønsker du å snakke med oss kan du kontakte Ruben Gjeruldsen på telefon 90 63 75 95.

Denne siden ble sist oppdatert 23. april 2024 av Øyestad IF håndball