Retningslinjer for trening og konkurranse

KONTAKTPERSON
Øyestad IF håndballs kontaktperson: Agnes-May Boswarva. Telefon: 952 44 575 | E-post: agnesmay@oifhandball.no.  
Oppdateringer og versjoner
Denne siden ble sist oppdatert tirsdag 26.08.20 kl. 08.55 av styret. Gjeldende versjon: 3.0.

Innledning

På denne siden finner du informasjon og retningslinjer for deg som er trener, foresatt, dommer og spiller i Øyestad IF håndball. Det er en forutsetning at informasjonen som er beskrevet her følges ved aktiviteter i regi av Øyestad IF håndball, herunder trening, treningskamper, kamper, turneringer og lignende.

For at vi skal kunne gjennomføre håndballaktiviteter på en smittevernfaglig forsvarlig måte, er vi avhengig av et godt samarbeid mellom klubb, trenere, spillere og foresatte. Takk for at du bidrar til dette!

To retningslinjer

Klubben opererer med to retningslinjer, hvor begge skal følges:

1. Norges Håndballforbunds retningslinjer

Norges Håndballforbund har utarbeidet retningslinjer for ordinær trening og konkurranse for spillere opp til og med 19 år som ikke omfattes av toppidretten, heretter kalt barne- og ungdomshåndballen. Dette er de til enhver tid førende og gjeldende retningslinjene som skal følges. 

Vi understreker at det stadig kan komme endringer, og at det er trenerens ansvar å være oppdatert på alle endringene. 

Retningslinjer fra Norges Håndballforbund

2. Øyestad IF håndballs retningslinjer

Klubben har også egne retningslinjer for håndballaktivitet i klubbens regi. Disse forklarer hvordan treninger skal gjennomføres i praksis og er definert gjennom beskrivelser for de ulike rollene vi har (trener, foresatt og spiller).

Generelt

For å kunne benytte hallene, er det en forutsetning at laget selv utfører renhold av håndtak og andre kontaktflater, inkludert, men ikke begrenset, til toaletter, dørhåndtak, benker, stoler og fastmontert utstyr. Antibac og annet rengjøringsmiddel er kjøpt inn av klubben. Hvert lag har sin egen eske med utstyr som finnes i utstyrsrommet i Nedeneshallen.

Skal dere trene neste økt(er) i en annen hall, er det treners ansvar å ta med nok rengjøringsutstyr som kan benyttes i andre haller også.

Det er lagets trener(e) som er ansvarlig for at treningene gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Ditt ansvar som TRENER

FØR TRENING

 • Trener skal ha satt seg inn i Norges Håndballforbunds og klubbens retningslinjer før treninger kan igangsettes.
 • Det er kun lov til å trene på oppgitte tidspunkt fra klubben som er formidlet til trener. Oppdaterte treningstider finner du her.
 • Invitasjon til treninger skal sendes ut via Spond med aktiv påmelding fra spillere/foresatte.
 • Kun friske personer skal delta på trening.
 • Trener skal møte opp senest 10 minutter før treningen. Oppmøte skal alltid være utenfor hallen. Det er treneren som skal låse spillerne inn i hallen.
 • Før adgang til hallen skal alle spillere og trenere desinfisere hender med medbrakt Antibac.
 • På treninger med delt hall:
  • Hvert lag går inn hver for seg.
 • Ytterdøra skal alltid være låst.
 • Før treningsøkta igangsettes, skal treneren registrere oppmøte. Benytt Sponds funksjon for dette. Husk også å registrere ev. hjelpetrenere.
TIPS!
Vi oppfordrer til å ta oppvarmingen utendørs!

UNDER TRENING

 • Håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt blant spillerne bør unngås.
 • Spillerne bør ikke ta seg til ansiktet mens de bedriver aktivitet med felles ball og utstyr.
 • Felles klister/klisterfjerner kan brukes hvis god håndhygiene praktiseres.
 • Alle har hver sin flaske.
 • På treninger med delt hall:
  • Vær påpasselig med at ingen går over midtsirkelen.
  • Ikke benytt toalettet til å fylle vannflasker etc.
  • Forsøk å gjennomføre øvelser hvor baller ikke går over på den andre siden.
  • Forsøk å gjennomføre øvelser så begge lag ikke er nærme midtsirkelen.

ETTER TRENING

 • Treningsøkta skal avsluttes 10 minutter før oppsatt tid.
 • Etter økta skal alle spillere og trenere desinfisere hender med Antibac.
 • I Nedeneshallen forlater spillerne hallen ved å benytte nødutgangene.
 • Etter trening skal dørhåndtak, benker og annet utstyr som er benyttet vaskes før neste lag kommer inn.
 • Ved bruk av toalett skal disse vaskes etter bruk.

Ditt ansvar som SPILLER

FØR TRENING

 • For å delta på trening må du melde deg på treningen via Spond.
 • Syk? Da skal du ikke dra på trening. Husk å si i fra til treneren din!
 • Møt opp ferdig skiftet utenfor hallen senest ti minutter før trening. Du har ikke lov til å gå inn i hallen før treneren din har ankommet.
 • Før du går inn i hallen må du desinfisere hendene med Antibac. Dette får du av treneren din.

NÅR DU TRENER

 • High-five, klemming og unødvendig fysisk kontakt bør unngås.
 • Du bør ikke ta seg til ansiktet mens dere spiller eller driver annen aktivitet med felles ball og utstyr.
 • Husk egen drikkeflaske!

ETTER TRENING

 • Hendene skal desinfiseres etter trening.
 • Forlat hallen rett etter trening. I Nedeneshallen skal du benytte nødutgangene.
 • Du kan ikke benytte garderober/dusj.

Ditt ansvar som FORESATT

FØR TRENING

 • Er spilleren syk? Sørg for at han/hun ikke kommer på trening.
 • Informer spilleren om innholdet i disse retningslinjene for trening.

UNDER TRENING

Foreldre har dessverre ikke anledning til å være tilstede på treninger:

 1. Det er maksimalt 20 personer som kan være på treningene, og disse er forbeholdt spillere og trenere.
 2. Tribunene skal ikke benyttes da disse må vaskes etter bruk.

ETTER TRENING

Takk for at du bidrar til at barna kan spille håndball igjen!

Om treningskamper

Klubben v/Agnes-May Boswarva (telefon: 952 44 575 / e-post: agnesmay@oifhandball.no) skal informeres hvis det planlegges treningskamper i klubbens treningstid.

Miljørommet

Miljørommet benyttes av Nedenes skole til undervisning, samt av skolens SFO. I samarbeid med Arendal kommune (halleier) og skolen har det derfor blitt utarbeidet følgende retningslinjer for å benytte Miljørommet:

 • Miljørommet kan kun benyttes i lagets treningstid. Det vil si at ved foreldremøter må dette legges på samme tid som laget trener.
 • Møtene må avsluttes 10 minutter før nytt lag ankommer hallen.
 • Bord og stoler som benyttes må vaskes, samt alle overflater.
 • På grunn av rommets størrelse er anbefalt gruppe 20 personer. Husk 1-meters-regel.

På bakgrunn av det ovennevnte, kan rommet kun benyttes av Øyestad IF håndball og Strømmen Glimt fremover.

Booking av Miljørommet gjøres her.

Spørsmål?

Øyestad IF håndballs kontaktperson: Agnes-May Boswarva. Telefon: 952 44 575 | E-post: agnesmay@oifhandball.no.

Relevante lenker/ytterligere informasjon

Oppdateringer og versjoner
Denne siden ble sist oppdatert tirsdag 26.08.20 kl. 08.55 av styret. Gjeldende versjon: 3.0.