Medlemskontingent

Alle som spiller håndball i ØIF Arendal Bredde må være innmeldt i klubben og betale medlemskontingent. Kontingenten er for tiden kr. 300,- per år.
(Familier betaler kr. 500,- per husstand i kontingent. Navn og fødselsdato på familiemedlemmene må oppgis på innbetalingen).

I tillegg tilkommer treningsavgift (se tabell).

TreningsavgiftBeløp
Jenter/gutter 7-10 årkr. 700,-
Jenter/gutter 11 årkr. 900,-
Jenter/gutter 12-15 årkr. 1 000,-
Jenter/gutter 16-18 årkr. 1.400,-
Herrer seniorkr. 1.200,-
Damer seniorkr. 1 700,-