Medlemskontingent

Alle som spiller håndball i Øyestad IF håndball må være innmeldt i klubben og betale medlemskontingent og treningsavgift.

Kontingent

Medlemskontingenten i Øyestad IF håndball er følgende:

  • Under 16 år: 250,-
  • 16 år og eldre: 300,-

Vi har ikke familiemedlemskap (avviklet i 2020).

Treningsavgift

Barn av trener betaler ikke treningsavgift for det laget mor/far trener.

Familiemoderasjon:
Ved flere spillere fra samme familie, betaler den eldste full treningsavgift, mens de andre betaler 50% av sin treningsavgift.