Medlemskontingent

Alle som spiller håndball i ØIF Arendal Bredde må være innmeldt i klubben og betale medlemskontingent og treningsavgift.

Kontingent

Kontingenten er for tiden kr. 300,- per år.
(Familier betaler kr. 500,- per husstand i kontingent. Navn og fødselsdato på familiemedlemmene må oppgis på innbetalingen).

Treningsavgift

Barn av trener betaler ikke treningsavgift for det laget mor/far trener.
Familiemoderasjon:
Ved flere spillere fra samme familie, betaler den eldste full treningsavgift, mens de andre betaler 50% av sin treningsavgift.