Ofte stilte spørsmål

Sondre Paulsen er nøkkelspiller på klubbens elitelag. I tillegg bidrar han som trener for klubbens yngre spillere. Foto: May Elin Aunli.

Nedenfor har vi samlet en del spørsmål vi ofte får. Andre spørsmål? Kontakt oss her.

Klubb

Hvem leder klubben?

Klubben styres på følgende måte:

Hvordan kan jeg bidra i klubben?

Så bra at du har lyst til å bidra! Øyestad IF håndball er tuftet på dugnad og frivillig innsats, og vi trenger alltid ekstra ressurser. Kontakt oss her, og skriv gjerne noen ord om hva du ønsker å bidra med.

Hva bruker dere pengene på?

Klubben følger årsbudsjett vedtatt på årsmøte. Dette er hovedpunktene for utgifter:

 • Påmelding av lag til seriespill (startkontingenter).
 • Påmeldingsavgift til tre cuper per sesong for alle klubbens lag.
 • Trenerhonorarer.
 • Honorar til dommere/veiledere.
 • Støtte til klubbens fellestur til Svane Cup.
 • Håndballutstyr til klubben (drakter, isposer etc.).

Hvem er klubbens sponsorer?

Se våre sponsorsider.

Bedriften min vil sponse klubben. Hvem skal jeg snakke med?

Så bra; tusen takk! Vi har flere gode sponsorpakker til bedrifter som vil assosiere seg med klubben vår. Les mer og kontakt sponsoransvarlig her.

Spiller

Jeg vil begynne å spille håndball. Hva gjør jeg?

Så gøy! Du er hjertelig velkommen til oss!
Finn treneren som passer alderen din, og kontakt vedkommende for mer informasjon.

Hva trenger jeg for å spille håndball?

Treningstøy, innesko og drikkeflaske. Det er også en fordel at du har med din egen håndball, men mange av lagene har tilgang på ekstra baller.

Hvor kjøper jeg treningsdresser og annet klubbutstyr?

Brekke Sport i Arendal sentrum er vår leverandør av klubbutstyr. Husk å oppgi at du er medlem av Øyestad IF håndball for egne klubbpriser.

Hva koster det å spille håndball i Øyestad IF håndball?

Alle spillere betaler medlemskontingent og treningsavgift. Les mer på denne siden. Fra det året spilleren fyller 13 år må det også løses lisens. Les mer om forsikring og lisens her.

Jeg spiller i en annen klubb og vil begynne i Øyestad IF håndball. Hvordan gjør jeg det?

Velkommen til oss!
Vi tar gjerne i mot nye spillere, men vi gjør eventuelle vurderinger hvis din overgang til oss medfører at laget du kommer fra blir vesentlig svekket eller oppløses. Som klubb ønsker vi at mange andre klubber kan stille lag i serie og cuper og dermed bidra til forhindre frafall fra håndballen.

Dersom forespørselen kommer midt i sesong ser vi gjerne at du fullfører sesongen i klubben/laget du spiller for, dersom det er mulig.

Kontakt treneren på laget som passer din alder. Kontaktinformasjon finner du her.

Jeg er ikke fornøyd med treneren min. Hvem skal jeg si i fra til?

Det skal være gøy å spille håndball, både på trening og i kamp. Klubbens trenere har underskrevet kontrakter som stiller ulike krav til dem som trenere, i tillegg har vi en sportsplan som de skal forholde seg til. Det kan imidlertid være at du ikke alltid er enig med treneren din. Hvis du ønsker å ta opp saker anbefaler vi deg å ta kontakt med lagets foreldrekontakter eller klubbens sportslige utvalg. Kontaktinformasjon finner du her.

Kan jeg spille sammen med de som er eldre enn meg?

Dette kaller vi for hospitering. Denne avgjørelsen tas av sportslig utvalg sammen med de aktuelle lags trenere. Les klubbens retningslinjer for hospitering i vår sportsplan.

Jeg vil satse ekstra på håndball. Kan klubben hjelpe meg?

Som klubb legger vi til rette for at alle skal kunne spille håndball på et nivå som passer både alder og ferdigheter. Noen ønsker imidlertid å satse mer på håndball enn andre, og klubben har ulike muligheter for deg. Kontakt sportslig utvalg for mer informasjon om dine muligheter.

Treneren min topper laget. Er det lov?

Det skal ikke forekomme topping av lag frem til og med 12 år.

Fra J/G 13 er det etter forbundets retningslinjer akseptert å «toppe» et lag. I Øyestad IF håndball betyr det at spillere som viser stor innsats på treningene, er viktige for et godt miljø på laget og i klubben kan prioriteres fremfor andre spillere. Samtidig skal alle som er en del av laget ha spilletid på kamp. Er antall spillere slik at ikke alle kan være med på alle kamper, skal det lages et rulleringssystem slik at alle får være med.

Alle som er med på vanlige kamper (serie og cup) skal ha noe spilltid, men hvor mye kan variere ut fra treners vurdering fra ovennevnte kriterier.

Snakk gjerne med foreldrekontakter eller direkte med klubbens sportlige utvalg hvis du mener treneren forskjellsbehandler spillere.

Spillerne på laget mitt mobber meg. Hva kan jeg gjøre?

Det var leit å høre, og slik skal vi ikke ha det i klubben vår!

Det første du bør gjøre er å snakke med foreldrene dine. Sammen med dem kan du kontakte lagets foreldrekontakter og/eller trener(e) eller komme direkte til oss i klubben. Be foreldrene dine kontakte en av personene du finner her.

Trener

Jeg vil bli trener i klubben. Hvordan går jeg frem?

Så bra! Vi søker alltid å ha nok trenerressurser i klubben, og hører gjerne fra deg! Kontakt sportslig utvalg her.

Hvilke krav har dere for å være trener?

Våre trenere skal være gode rollemodeller, med det mener vi ansvarlige personer som følger opp barna og medlemmene på en god måte. Vi vektlegger at trenere skal kjenne til – og etterleve – klubbens verdier.

Videre ønsker vi personer med gode håndballferdigheter som har evner til å lære og rettlede spillerne etter klubbens til en hver tid gjeldende prinsipper. Alle trenere som trener lag i minihåndballen skal gjennomføre regionens barnehåndballkurs. I tillegg er det et ønske fra klubben at trenere gjennomfører trener 1-kurset til Norges Håndballforbund.

For å bli trener i klubben krever vi:

 • Politiattest.
 • Undertegnet trenerkontrakt.

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål eller ønsker å bli trener.

Jeg ønsker å ta trenerutdanning. Hvordan går jeg frem?

Klubben dekker påmeldingsavgiften til trener 1-kursene for klubbens registrerte trenere. For trener 2 og trener 3 gjør vurderer sportslig utvalg alle søknadene individuelt før vi ev. innvilger dette.

Kontakt sportslig utvalg hvis du ønsker å ta trenerutdanning.

Jeg har utfordringer i laget jeg trener. Hva gjør jeg?

Sportslig utvalg bistår deg med saker som omhandler laget ditt. Kontakt oss her.

Kan jeg få hjelp til å lage treningsprogram?

Ja. Klubben kan bistå deg med dette og andre sportslige bidrag. Kontakt sportslig utvalg her.

Jeg trenger flere hjelpetrenere til laget mitt. Kan dere hjelpe meg?

Ja. Kontakt sportslig utvalg her.

Husk også at mange foreldre ønsker å bidra hvis de blir spurt. Sjekk med lagets foreldre først, gjerne gjennom foreldrekontaktene eller på foreldremøte.

Vi ønsker å reise på cup. Hvordan går vi frem?

Klubben oppfordrer alle lag til å delta på cuper. Dette er et viktig virkemiddel for å skape et godt miljø og samhold i laget. Det oppfordres i tillegg til velge turneringer der flest mulig av spillerne på laget kan, og ønsker, å være med. Forhør dere gjerne med andre lag i klubben om det er cuper de vurderer. Når flere lag fra samme klubb reiser til samme cup er det med på å skape miljø og kjennskap på tvers av lagene. Vår «klubbtur» har frem til nå vært Svane Cup i Danmark.

Før påmelding til cuper må følgende vurderes av lagets trener og foreldrekontakter:

 • Hvor skal vi reise?
 • Er dette en cup som passer for vårt lag?
 • Skal vi overnatte?
 • Kostnader (til reise, overnatting, deltakerkort etc.).

Forhør dere gjerne med klubben/andre trenere om lag har deltatt på samme cup tidligere.

Klubben dekker påmeldingsavgiften for inntil 3 cuper per lag per sesong. Øvrige kostnader må betales av laget gjennom dugnad og/eller egenandel.

Selve påmeldingen til cupen gjøres av trener og/eller foreldrekontakt.
Faktura for påmeldingsavgift sendes til klubben v/kasserer.

Hva tjener jeg som trener?

Klubben har faste satser for trenerhonorarer. Se gjeldende satser her.
Vi gjør oppmerksom på at det er laget som mottar honoraret. Er treneransvaret delt, deles også honoraret mellom trenerne etter nærmere avtale.

Foresatt

Hvor kjøper jeg treningsdresser og annet klubbutstyr?

Brekke Sport i Arendal sentrum er vår leverandør av klubbutstyr. Husk å oppgi at du er medlem av Øyestad IF håndball for egne klubbpriser.

Hva koster det å spille håndball i Øyestad IF håndball?

Alle spillere betaler medlemskontingent og treningsavgift. Les mer på denne siden. Fra det året spilleren fyller 13 år må det også løses lisens. Les mer om forsikring og lisens her.

Trenger barna forsikring?

Spillere under 13 år har barneidrettsforsikring gjennom Gjensidige. Forsikringen gjelder barn som deltar i aktivitet organisert av lag, klubb, krets eller forbund tilsluttet Norges
Idrettsforbund, noe Øyestad IF håndball er.

Fra det kalenderåret spilleren fyller 13 år, må det løses lisens.

Les mer om forsikring og lisens her.

Hvorfor må jeg jobbe dugnad?

Øyestad IF håndball er tuftet på frivillig innsats. Frivillig innsats gjennom dugnad er en avgjørende ressurs for at vi som idrettslag skal kunne tilby et godt aktivitetstilbud til våre medlemmer.

Hvor mange dugnader er det?

Dette er klubbens dugnader:

 • Salg av julekalender (november/desember).
 • Nidelv Cup (september).
 • Klubbarrangementer i sesongen (kiosk og sekretariat).

Utover dette har gjerne lagene egne dugnader som tilfaller laget.

Les mer om dugnader her.

Har dere flere dugnader enn andre klubber?

Vi er ikke kjent med hvor mange dugnader andre klubber har, men vi mener antall dugnader i Øyestad IF håndball er på et akseptabelt nivå.

Det er imidlertid viktig å skille mellom klubbens og lagenes dugnader:
Klubbens dugnader (eksempelvis salg av julekalender) tilfaller i stor grad klubben, mens lagenes dugnader tilfaller laget direkte. Dette er midler lagene bruker for å dra på cuper (og dermed ha lavere egenandel) eller andre sosiale aktiviteter.

Hva er forskjellen på Øyestad IF håndball og ØIF Arendal?

I denne artikkelen kan du lese om hvordan Øyestad IF håndball og ØIF Arendal er organisert.

Går inntektene fra kiosken i Nedeneshallen til elitelaget?

Nei!
I denne artikkelen kan du lese om hvordan Øyestad IF håndball og ØIF Arendal er organisert.

Barna mine vil spille håndball, men jeg har dårlig råd. Kan de være med likevel?

Ja! Som breddeklubb er vi inkluderende og ønsker at flest mulig skal få muligheten til å spille håndball. Kontakt oss, så finner vi en løsning!

Jeg er ikke fornøyd med barnas trener. Hva kan jeg gjøre?

Våre trenere skal være gode rollemodeller og etterleve klubbens verdier. I tillegg skal de følge vedtatte rammeverk og planer, noe de er forpliktet til gjennom trenerkontrakt med klubben.
Som forelder kan du oppleve at du uenig i trenerens avgjørelser. Det første du bør gjøre er å snakke direkte med treneren om dette. Bruk gjerne også lagets foreldrekontakter.

Føler du fortsatt at du ikke når frem, kontakter du klubbens sportslige utvalg som er kontaktpunktet mellom trener/foreldrekontaker/foresatte og klubben.

Jeg vil gjerne bli trener for barnet mitt. Kan jeg det?

Klubben arbeider kontinuerlig for å tilby våre spillere kompetente trenere som er gode rollemodeller. Mange av lagene har alltid behov for flere hjelpetrenere.

Kontakt sportslig utvalg for å få en oversikt over hvilke lag som har behov for flere trenere.

Barnet mitt blir mobbet på trening/kamp. Hva skal jeg gjøre?

Klubben har nulltoleranse for mobbing og tar alle saker svært alvorlig. Kontakt sportslig utvalg direkte. Kontaktinformasjon finner du her.

Hvor mye skal egentlig barna trene?

Klubbens sportsplan regulerer treningsmengden per årskull. Se sportsplanen her.