Dommer


Vi arbeider kontinuerlig med å rekruttere dommere blant klubbens medlemmer.

Regionen har krav til 1 dommer per 2 lag som skal dømme minimum 20 kamper per
sesong. Dersom dette ikke innfris, får klubben bøter.
Det er derfor viktig, både sportslig og økonomisk, at dette arbeidet prioriteres av både klubben og lagene.

Klubben begynner dommerekruttering ved 13-års alder. Dommeransvarlig i sportslig utvalg er kontaktperson.

Dommerkurs

Klubben dekker kostnader til dommerkurs. For påmelding til kurs må dommeransvarlig i sportslig utvalg kontaktes.

Belønning til klubbens dommere

Aspirantdommerne og dommere får følgende for å være dommer i Øyestad IF håndball:
Fra år 1:

  • Fløyte, dommerkort, regelbok og lignende.
  • 2 000 kroner ved 20 dømte kamper.

Fra år 2:

  • Dommer-skjorte.
  • Bukse.
  • Strømper.
  • Genser.

Fra år 3:

  • Dommerbag.
  • Overtrekksdress.
  • Ved dømte 20 kamper tilkommer det i tillegg 1 000 kroner utover beløpet nevnt i punkt 1. De ekstra 1 000 kronene er ment for å dekke lisens og sko.

Fra år 6:

  • Umbro dommerklokke (verdi ca. 900 kroner).

Ønsker du å bli dommer? Kontakt dommeransvarlig i sportslig utvalg.