Foreldrekontakt

Foreldrekontaktene har en viktig rolle i lagene, og det må prioriteres å få på plass dette før hver sesong.

Alle lag skal ha minimum to foreldrekontakter. Foreldrekontaktenes hovedansvar er:

 • Kontaktpunkt mellom laget og sportslig utvalg/styret.
 • Kontaktpunkt mellom spillerne og lagledelsen.
 • Kontaktpunkt mellom foreldrene og lagledelsen.
 • Organisering av sosiale aktiviteter innad i laget.
 • Organisering av transport til og fra kamp/turneringer.
 • Organisering av initiativ fra klubben, eksempelvis loddsalg og dugnader.
 • Organisering av dugnader for laget.
 • Ansvarlig for lagkasser.

Foreldremøter

Klubben oppfordrer lagene til å gjennomføre minimum to foreldremøter per sesong. Møtene bør ledes av foreldrekontaktene.

Foreldremøtene bør benyttes til å planlegge blant annet:

 • Dugnader.
 • Turneringer/cuper.
 • Sosiale tiltak for spillerne.
 • Trenerne bør også legge frem forslag til sesongplan.