Foresatt

Takk for at du lar barnet ditt spille håndball i klubben vår! På disse sidene finner du informasjon som er relevant for deg.

Spørsmål og svar

Hvor kjøper jeg treningsdresser og annet klubbutstyr?

Brekke Sport i Arendal sentrum er vår leverandør av klubbutstyr. Husk å oppgi at du er medlem av Øyestad IF håndball for egne klubbpriser.

Hva koster det å spille håndball i Øyestad IF håndball?

Alle spillere betaler medlemskontingent og treningsavgift. Les mer på denne siden. Fra det året spilleren fyller 13 år må det også løses lisens. Les mer om forsikring og lisens her.

Trenger barna forsikring?

Spillere under 13 år har barneidrettsforsikring gjennom Gjensidige. Forsikringen gjelder barn som deltar i aktivitet organisert av lag, klubb, krets eller forbund tilsluttet Norges Idrettsforbund, noe Øyestad IF håndball er. Fra det kalenderåret spilleren fyller 13 år, må det løses lisens. Les mer om forsikring og lisens her.

Hvorfor må jeg jobbe dugnad?

Øyestad IF håndball er tuftet på frivillig innsats. Frivillig innsats gjennom dugnad er en avgjørende ressurs for at vi som idrettslag skal kunne tilby et godt aktivitetstilbud til våre medlemmer.

Hvor mange dugnader er det?

Dette er klubbens dugnader:
  • Salg av julekalender (november/desember).
  • Nidelv Cup (september).
  • Klubbarrangementer i sesongen (kiosk og sekretariat).
Utover dette har gjerne lagene egne dugnader som tilfaller laget. Les mer om dugnader her.

Har dere flere dugnader enn andre klubber?

Vi er ikke kjent med hvor mange dugnader andre klubber har, men vi mener antall dugnader i Øyestad IF håndball er på et akseptabelt nivå. Det er imidlertid viktig å skille mellom klubbens og lagenes dugnader: Klubbens dugnader (eksempelvis salg av julekalender) tilfaller i stor grad klubben, mens lagenes dugnader tilfaller laget direkte. Dette er midler lagene bruker for å dra på cuper (og dermed ha lavere egenandel) eller andre sosiale aktiviteter.

Hva er forskjellen på Øyestad IF håndball og ØIF Arendal?

I denne artikkelen kan du lese om hvordan Øyestad IF håndball og ØIF Arendal er organisert.

Går inntektene fra kiosken i Nedeneshallen til elitelaget?

Nei! I denne artikkelen kan du lese om hvordan Øyestad IF håndball og ØIF Arendal er organisert.

Barna mine vil spille håndball, men jeg har dårlig råd. Kan de være med likevel?

Ja! Som breddeklubb er vi inkluderende og ønsker at flest mulig skal få muligheten til å spille håndball. Kontakt oss, så finner vi en løsning!

Jeg er ikke fornøyd med barnas trener. Hva kan jeg gjøre?

Våre trenere skal være gode rollemodeller og etterleve klubbens verdier. I tillegg skal de følge vedtatte rammeverk og planer, noe de er forpliktet til gjennom trenerkontrakt med klubben. Som forelder kan du oppleve at du uenig i trenerens avgjørelser. Det første du bør gjøre er å snakke direkte med treneren om dette. Bruk gjerne også lagets foreldrekontakter. Føler du fortsatt at du ikke når frem, kontakter du klubbens sportslige utvalg som er kontaktpunktet mellom trener/foreldrekontaker/foresatte og klubben.

Jeg vil gjerne bli trener for barnet mitt. Kan jeg det?

Klubben arbeider kontinuerlig for å tilby våre spillere kompetente trenere som er gode rollemodeller. Mange av lagene har alltid behov for flere hjelpetrenere. Kontakt sportslig utvalg for å få en oversikt over hvilke lag som har behov for flere trenere.

Barnet mitt blir mobbet på trening/kamp. Hva skal jeg gjøre?

Klubben har nulltoleranse for mobbing og tar alle saker svært alvorlig. Kontakt sportslig utvalg direkte. Kontaktinformasjon finner du her.

Hvor mye skal egentlig barna trene?

Klubbens sportsplan regulerer treningsmengden per årskull. Se sportsplanen her.