Forventninger til foresatte

Tusen takk for at du lar barnet ditt spille håndball hos oss! Som klubb gjør vi alt vi kan for at barna skal trives, oppleve mestring, få gode venner og ha mange, fine opplevelser med håndballen. Det gjør vi i samarbeid med dere foreldre.

Derfor har vi som klubb noen forventninger til dere som har barn i ØIF Arendal Breddehåndball:

 • Sørg for at barnet ditt møter på trening og kamp i god tid. Gi beskjed dersom barnet ikke kan møte.
 • Kom på treninger og kamper – barna ønsker det!
 • Vær innstilt på å hjelpe til med det du/dere kan, eksempelvis som foreldrekontakt, dugnad (sekretariat, kioskvakt etc.), kjøring til kamper og lignende.
 • Ha en positiv innstilling til dommere, spillere og trenere både før, under og etter kamp.
 • Betal medlemskontingent og treningsavgift i tide og gi beskjed ved ev. problemer.
 • Respekter trenerens avgjørelser. Snakk med treneren, i stedet for om treneren.
 • Bruk foreldrekontaktene hvis du har saker du vil ta opp. De tar sakene videre til klubben (sportslig utvalg).
 • Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen!
 • Hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap.
 • Støtt dommeren – ikke kritiser dommeravgjørelser.
 • Respekter lagleders bruk av spillere.
 • Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp.
 • Husk at det er barnet ditt som spiller håndball, ikke du.

ØIF Arendal Breddehåndball drives av frivillige foreldre, som alle jobber for at ditt barn skal ha det bra i klubben!