Dugnader

ØIF Arendal Breddehåndball er tuftet på frivillig innsats. Frivillig innsats gjennom dugnad er en avgjørende ressurs for at vi som idrettslag skal kunne tilby et godt aktivitetstilbud til våre medlemmer.

Dette er klubbens dugnader:

  • Salg av julekalender (november/desember).
  • Nidelv Cup (september).
  • Klubbarrangementer i sesongen (kiosk og sekretariat).

ØIF Arendal Breddehåndball har flere dugnader som tilfører klubbkassa tiltrengte inntekter.

Disse midlene går blant annet til:

  • Påmelding av lag til seriespill (startkontingenter).
  • Påmeldingsavgift til tre turneringer per sesong for alle klubbens lag.
  • Trenerhonorarer.
  • Honorar til dommere/veiledere.
  • Støtte til klubbens fellestur til Svane Cup.
  • Håndballutstyr til klubben (drakter, isposer etc.).

Utover dette har de fleste lagene også sine egne dugnader for å kunne delta på flere turneringer, utenlandsturer og sosiale aktiviteter. Dette arbeidet gjør at egenandelen ved slike aktiviteter blir lav. Inntektene fra disse dugnadene tilfaller lagkassen.