Forsikring og lisens

Medlemmer under 13 år har barneidrettsforsikring gjennom Gjensidige. Forsikringen gjelder barn som deltar i aktivitet organisert av lag, klubb, krets eller forbund tilsluttet Norges Idrettsforbund.

Trenere ledere og dommere er også dekket av forsikringen under trening og kamp tilknyttet organisert barneidrett.

Les mer hos Idrettsforbundet.

Lisens

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Lisensen forfaller til betaling 1. september hvert år og har gyldighet frem til 31. august det påfølgende år.

Dersom det skulle oppstå en skade på trening eller i kamp og lisensen ikke er betalt, gjelder heller ikke forsikringen. For det året spillere fyller 13 år betales det lisens som gjelder for perioden 1. januar til 31. august. Denne har forfall 1. januar.

Vær oppmerksom på at lisensforsikringen ikke bare er relatert til kamp. Den dekker også skader som oppstår på trening, og derfor er det viktig av den betales før 1. september.

Medlemmer i ØIF Arendal er dekket gjennom Lise+

Les mer hos Håndballforbundet og Gjensidige.