Trener

Øyestad IF håndball er helt avhengig av gode trenere – og vi er heldige som har mange dyktige trenere i klubben! På disse sidene finner du relevant informasjon for deg som er trener.

Spørsmål og svar

Jeg vil bli trener i klubben. Hvordan går jeg frem?

Så bra! Vi søker alltid å ha nok trenerressurser i klubben, og hører gjerne fra deg! Kontakt sportslig utvalg her.

Hvilke krav har dere for å være trener?

Våre trenere skal være gode rollemodeller, med det mener vi ansvarlige personer som følger opp barna og medlemmene på en god måte. Vi vektlegger at trenere skal kjenne til – og etterleve – klubbens verdier. Videre ønsker vi personer med gode håndballferdigheter som har evner til å lære og rettlede spillerne etter klubbens til en hver tid gjeldende prinsipper. Alle trenere som trener lag i minihåndballen skal gjennomføre regionens barnehåndballkurs. I tillegg er det et ønske fra klubben at trenere gjennomfører trener 1-kurset til Norges Håndballforbund. For å bli trener i klubben krever vi:
  • Politiattest.
  • Undertegnet trenerkontrakt.
Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål eller ønsker å bli trener.

Jeg ønsker å ta trenerutdanning. Hvordan går jeg frem?

Klubben dekker påmeldingsavgiften til trener 1-kursene for klubbens registrerte trenere. For trener 2 og trener 3 gjør vurderer sportslig utvalg alle søknadene individuelt før vi ev. innvilger dette. Kontakt sportslig utvalg hvis du ønsker å ta trenerutdanning.

Jeg har utfordringer i laget jeg trener. Hva gjør jeg?

Sportslig utvalg bistår deg med saker som omhandler laget ditt. Kontakt oss her.

Kan jeg få hjelp til å lage treningsprogram?

Ja. Klubben kan bistå deg med dette og andre sportslige bidrag. Kontakt sportslig utvalg her.

Jeg trenger flere hjelpetrenere til laget mitt. Kan dere hjelpe meg?

Ja. Kontakt sportslig utvalg her. Husk også at mange foreldre ønsker å bidra hvis de blir spurt. Sjekk med lagets foreldre først, gjerne gjennom foreldrekontaktene eller på foreldremøte.

Vi ønsker å reise på cup. Hvordan går vi frem?

Klubben oppfordrer alle lag til å delta på cuper. Dette er et viktig virkemiddel for å skape et godt miljø og samhold i laget. Det oppfordres i tillegg til velge turneringer der flest mulig av spillerne på laget kan, og ønsker, å være med. Forhør dere gjerne med andre lag i klubben om det er cuper de vurderer. Når flere lag fra samme klubb reiser til samme cup er det med på å skape miljø og kjennskap på tvers av lagene. Vår «klubbtur» har frem til nå vært Svane Cup i Danmark. Før påmelding til cuper må følgende vurderes av lagets trener og foreldrekontakter:
  • Hvor skal vi reise?
  • Er dette en cup som passer for vårt lag?
  • Skal vi overnatte?
  • Kostnader (til reise, overnatting, deltakerkort etc.).
Forhør dere gjerne med klubben/andre trenere om lag har deltatt på samme cup tidligere. Klubben dekker påmeldingsavgiften for inntil 3 cuper per lag per sesong. Øvrige kostnader må betales av laget gjennom dugnad og/eller egenandel. Selve påmeldingen til cupen gjøres av trener og/eller foreldrekontakt. Faktura for påmeldingsavgift sendes til klubben v/kasserer.

Hva tjener jeg som trener?

Klubben har faste satser for trenerhonorarer. Se gjeldende satser her. Vi gjør oppmerksom på at det er laget som mottar honoraret. Er treneransvaret delt, deles også honoraret mellom trenerne etter nærmere avtale.