Trenerens ansvar

Trener for ØIF Arendal Elite, Marinko Kurtovic. Foto: Jan Espen Thorvildsen.

Administrativt

 • Undertegne trenerkontrakt.
 • Fremvise gyldig politiattest.
 • Gjøre seg kjent med klubbhåndbok, sportsplan og andre relevante dokumenter.
 • Delta på obligatoriske trenermøter.
 • Sammen med foreldrekontakter gjennomføre foreldremøter og bidra til god kommunikasjon med foreldrene.

Sportslig

 • Sesongplanlegging som legges frem for spillere og foreldre.
 • Planlegge treninger/økter.
 • Møte opp på trening og kamp i god tid.
 • Gi beskjed til lagleder i god tid dersom en ikke kan møte på trening eller kamp.
 • Representere Øyestad IF håndball på en positiv måte utad.
 • Ta vare på klubbens utstyr og nøkler.
 • Være et godt forbilde for spillerne.
 • Samarbeide godt med de andre voksne ressursene rundt laget.
 • Tilrettelegge slik at barna og ungdommene kan delta på flere idretter samtidig.
 • Stille i klubbtøy på hjemme- og bortekamper.
 • Behandle alle spillere, trenere og dommere med respekt.
 • Hilse på motstanderlag og dommere før og etter kamp.