Trenerhonorarer

Klubbens trenere mottar honorar som skal dekke utgifter de har i forbindelse med sitt arbeid. Når et lag har flere trenere, deles denne summen mellom lagets trenere eller etter nærmere avtale innad i laget.