Velkommen til ØIF Arendal Breddehåndball!

Treningstider

Vår primære hall er Nedeneshallen. Vi disponerer i tillegg treningstider i flere andre haller i kommunen.

Lag

ØIF Arendal bredde har til sammen cirka 20 lag i klubben i ulike aldersgupper.

Miljørommet

Klubben disponerer Miljørommet i Nedeneshallen. Dette kan lånes til spillermøter og lignende.

Årsmøte

Øyestad IF håndball innkaller til årsmøte 25. mars.

Koordinator for Nidelv Cup

ØIF Arendal Breddehåndball søker koordinator for Nidelv Cup.

Trener på å være trener

Til daglig er de trenere for ØIF Arendals mange lag. Denne sesongen blir trenerne selv trent - i å være trenere!