Velkommen til ØIF Arendal Breddehåndball!

Treningstider

Vår primære hall er Nedeneshallen. Vi disponerer i tillegg treningstider i flere andre haller i kommunen.

Lag

ØIF Arendal bredde har til sammen cirka 20 lag i klubben i ulike aldersgupper.

Miljørommet

Klubben disponerer Miljørommet i Nedeneshallen. Dette kan lånes til spillermøter og lignende.

Klubbtur til Svane Cup

Alt klart for klubbens årlige tur til Danmark.

Årsmøte

Øyestad IF håndball innkaller til årsmøte 25. mars.

Koordinator for Nidelv Cup

ØIF Arendal Breddehåndball søker koordinator for Nidelv Cup.

Våre sponsorer