Sportslig utvalg

Klubbens sportslige utvalg (SU) har ansvaret for følgende:

  • Sportsplan.
  • Spillere.
  • Trenere.
  • Dommere.
  • Foreldrekontakter.

SU er bindeleddet mellom de ovennevnte gruppene og styret.

Sportslig leder: Tor Inge Heia