Sportslig utvalg

Klubbens sportslige utvalg (SU) har ansvaret for følgende:

  • Sportsplan.
  • Spillere.
  • Trenere.
  • Dommere.
  • Foreldrekontakter.

SU er bindeleddet mellom de ovennevnte gruppene og styret.

Sportslig leder:
Tor Inge Heia
E-post: toringe@oifhandball.no
Telefon: 40453402

Øyestad IF håndballs dommerkontakt:
Tor E. Larsen
E-post: dommerkontakt@oifhandball.no
Telefon: 974 03 898