Om klubben

Foto: Svein Johnsen.

Øyestad IF har lange tradisjoner som én av landets beste klubber både på junior- og seniornivå.

ØIF Arendal Elite har de siste årene vært blant Norges aller beste lag med seriegull i sesongene 2014/2015, 2015/2016 og 2018/2019, samt NM-gull i 2014 som høydepunktene.

Breddeklubben har i dag over 400 spillere i aldersgruppen 6-18 år, samt herrelag i 2.-, 3.- og 4. divisjon og damelag i 4. divisjon. Flere av lagene hevder seg både lokalt, nasjonalt og i turneringer i utlandet.

Visjon

Et godt sted å være for alle.

Grunnleggende verdier

Øyestad IF håndball er en breddehåndballklubb som skal gi et tilbud til alle som ønsker å spille håndball fra 6 år og til seniornivå. Klubben anser det som sitt samfunnsansvar å tilrettelegge for mest mulig håndballaktivitet blant barn og unge for å fremme fysisk helse og skape en trygg arena som barn og ungdom kan utvikle seg i.
Vi er en klubb der alle jobber for klubben – og ikke kun seg selv eller sitt lag.

Som klubb jobber vi primært for bredden, men også for spillere som ønsker å satse ekstra på håndballen. I dette arbeidet samarbeider vi med ØIF Arendal Elite.

Verdiene og prinsippene i klubben skal følges og fremheves i alle sammenhenger.

Klubbens verdier

Klubbens arbeid skal bygge på positive verdivalg som det er felles forståelse og aksept for:

  • Redelighet.
  • Ærlighet.
  • Et rusfritt miljø.
  • Godt vennskap.

I klubbens og lagenes arbeid skal foreldre/foresatte inkluderes, og gjennom dette bidra til god oppdragelse og sosialisering til det beste for den enkelte og samfunnet.

Klubben bygger sine verdier på Norges Håndballforbunds verdigrunnlag:

  • Begeistring for spillere, dommere, trenere og andre som utøver innsats for Øyestad IF håndball.
  • Innsatsvilje i gjennomføring av de oppgaver en har påtatt seg igjennom håndballen.
  • Respekt for klubbens regler og beslutninger. For hverandre som utøvere, trenere, dommere og ledere.
  • Fair Play i utøvelsen av spillet, i alt arbeid som tillitsvalgt og utøver.

Dette danner grunnlaget for hele klubbens arbeid, og som tillitsvalgte, trenere, spillere, støtteapparat og andre i klubben må være forpliktet av.

Antidoping: Rent idrettslag

Klubben og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping, og tar avstand fra all bruk av dopingmidler.