Om klubben

Siden 1960-tallet er det blitt spilt håndball i Øyestad IF, og klubben har lange tradisjoner som én av landets beste klubber både på junior- og seniornivå.

Breddeklubben Øyestad IF håndball har i dag over 350 spillere i aldersgruppen 6-18 år, samt herre- og damelag.

Flere av lagene hevder seg både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi har i tillegg over 40 dyktige trenere som ukentlig aktiviserer spillerne.

Som klubb skal vi gi et tilbud til alle som ønsker å spille håndball fra 6 år og til seniornivå.

Vi jobber primært for bredden, men også for spillere som ønsker å satse ekstra på håndballen. I dette arbeidet samarbeider vi med ØIF Arendal Elite.

Lov for Øyestad IF håndball

Årsmeldinger

Klubbens medlemmer kan kontakte oss på post@oifhandball.no for å få tilsendt årsmeldinger.

Denne siden ble sist oppdatert 22. juni 2023 av Øyestad IF håndball