Om klubben

Øyestad IF har lange tradisjoner som én av landets beste klubber både på junior- og seniornivå.

Seniorlaget ØIF Arendal Elite har de siste årene vært blant Norges aller beste lag med seriegull i sesongene 2014/2015, 2015/2016 og 2018/2019, samt NM-gull i 2014 som høydepunktene.

Breddeklubben har i dag over 400 spillere i aldersgruppen 6-18 år, samt et herrelag i 2.- og 4. divisjon divisjon og damelag i 4.- og 5. divisjon. Flere av lagene hevder seg både lokalt, nasjonalt og i turneringer i utlandet.

Visjon

Et godt sted å være for alle.

Grunnleggende verdier

Øyestad IF håndball er en breddehåndballklubb som skal gi et tilbud til alle som ønsker å spille håndball fra 6 år og til seniornivå. Klubben anser det som sitt samfunnsansvar å tilrettelegge for mest mulig håndballaktivitet blant barn og unge for å fremme fysisk helse og skape en trygg arena som barn og ungdom kan utvikle seg i.
Vi er en klubb der alle jobber for klubben – og ikke kun seg selv eller sitt lag.

Som klubb jobber vi primært for bredden, men også for spillere som ønsker å satse ekstra på håndballen. I dette arbeidet samarbeider vi med ØIF Arendal Elite blant annet gjennom en egen spillerutvikler.

Verdiene og prinsippene i klubben skal følges og fremheves i alle sammenhenger.

Klubbens verdier

Klubbens arbeid skal bygge på positive verdivalg som det er felles forståelse og aksept for:

  • Redelighet.
  • Ærlighet.
  • Et rusfritt miljø.
  • Godt vennskap.

I klubbens og lagenes arbeid skal foreldre/foresatte inkluderes, og gjennom dette bidra til god oppdragelse og sosialisering til det beste for den enkelte og samfunnet.

Klubben bygger sine verdier på Norges Håndballforbunds verdigrunnlag:

  • Begeistring for spillere, dommere, trenere og andre som utøver innsats for Øyestad IF håndball.
  • Innsatsvilje i gjennomføring av de oppgaver en har påtatt seg igjennom håndballen.
  • Respekt for klubbens regler og beslutninger. For hverandre som utøvere, trenere, dommere og ledere.
  • Fair Play i utøvelsen av spillet, i alt arbeid som tillitsvalgt og utøver.

Dette danner grunnlaget for hele klubbens arbeid, og som tillitsvalgte, trenere, spillere, støtteapparat og andre i klubben må være forpliktet av.

Antidoping: Rent idrettslag

Klubben og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping, og tar avstand fra all bruk av dopingmidler. Klubben skal være registrert som Rent Idrettslag.

Denne siden ble sist oppdatert