Om klubben

Siden 1960-tallet er det blitt spilt håndball i Øyestad IF, og klubben har lange tradisjoner som én av landets beste klubber både på junior- og seniornivå.

Øyestad IF håndball har i dag cirka 400 spillere i aldersgruppen 6-18 år, samt herrelag i 2.-og 4. divisjon. Flere av lagene hevder seg både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi har i tillegg om lag 40 dyktige trenere som ukentlig aktiviserer spillerne.

Som klubb skal vi gi et tilbud til alle som ønsker å spille håndball fra 6 år og til seniornivå. Klubben anser det som sitt samfunnsansvar å tilrettelegge for mest mulig håndballaktivitet blant barn og unge for å fremme fysisk helse og skape en trygg arena som barn og ungdom kan utvikle seg i.

Vi er en klubb der alle jobber for klubben – og ikke kun seg selv eller sitt lag.

Som klubb jobber vi primært for bredden, men også for spillere som ønsker å satse ekstra på håndballen. I dette arbeidet samarbeider vi med ØIF Arendal Elite.

Visjon

Et godt sted å være for alle.

Verdier

Klubben bygger sine verdier på Norges Håndballforbunds verdigrunnlag:

  • Begeistring for spillere, dommere, trenere og andre som utøver innsats for Øyestad IF håndball.
  • Innsatsvilje i gjennomføring av de oppgaver en har påtatt seg igjennom håndballen.
  • Respekt for klubbens regler og beslutninger. For hverandre som utøvere, trenere, dommere og ledere.
  • Fair Play i utøvelsen av spillet, i alt arbeid som tillitsvalgt og utøver.

Dette danner grunnlaget for hele klubbens arbeid, og som tillitsvalgte, trenere, spillere, støtteapparat og andre i klubben må være forpliktet av.

Antidoping: Rent idrettslag

Klubben og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping, og tar avstand fra all bruk av dopingmidler.

Øyestad IF håndball elite (ØIF Arendal)

ØIF Arendal har de siste årene vært blant Norges aller beste lag med seriegull i sesongene 2014/2015, 2015/2016 og 2018/2019, samt NM-gull i 2014 som høydepunktene.

Øyestad IF håndball og Øyestad IF håndball elite (ØIF Arendal) er to ulike klubber, men er begge en del av Øyestad IF allianse. Vi samarbeider på flere områder, blant annet rundt klubbens 2. divisjonslag.

Klubbhåndbok

Se vår klubbhåndbok.