Ny avtale med Sparebanken Sør

ØIF Arendal Breddehåndball har signert en ny sponsoravtale med Sparebanken Sør.

– Et veldig viktig bidrag til klubben, sier leder i ØIF Arendal Breddehåndball, Kjetil Kalaoja.

Sparebanken Sør har i mange år vært en stor bidragsyter til lokalidretten i Agder, deriblant til ØIF Arendal Breddehåndball. Derfor var det viktig både for klubben og banken å se på nye samarbeidsmuligheter da den tidligere avtalen gikk mot slutten.

– Det koster å drive en håndballklubb, og alle sponsoravtaler er svært kjærkomne for oss. At vi får med oss en stor aktør som Sparebanken Sør på en langvarig avtale er veldig viktig for oss, forteller Kalaoja.

Sidsel Christiansen i Sparebanken Sør. Foto: Sparebanken Sør.

Banksjef i Sparebanken Sør i Arendal, Sidsel Christiansen, er glad for å kunne bidra i lokalmiljøet:
– Vi ønsker å markere oss som en aktiv samfunnsaktør og bidra til vekst og utvikling i landsdelen. Ved å sponse lokale idrettslag ønsker vi å uttrykke og forsterke bankens verdier, sier hun.

Christensen mener det jobbes godt i breddeklubben på Nedenes:

– Arbeidet som gjøres i breddeklubben er svært viktig i lokalmiljøet og også for elitesatsingen. Nå har vi fått et av landets beste håndballklubber i byen, og arbeidet med talentutvikling blir viktig i årene fremover. Her har ØIF Arendal Breddehåndball en sentral rolle, sier hun.

I ØIF Arendal Breddehåndball er alle klubbens kontoer og lagkontoer samlet i Sparebanken Sør. Og som en del av avtalen vil banken bli enda mer synlig i klubben.

– Vi ser på samarbeidsmuligheter som skal komme både banken, klubben og klubbens medlemmer til gode. Dette har vi stor tro på, sier Kalaoja.

Den nye avtalen har en varighet på tre år.