Ny støtteordning: «Hele klubben»

Alle skal med – i hele klubben!
Derfor har Øyestad IF håndball opprettet en ny støtteordning.

I en tid med renteøkninger, prisvekst og presset økonomi kan det være utfordrende å få endene til å møtes.

– Økonomi skal ikke være en barriere for å spille håndball i klubben vår, slår nestleder i Øyestad IF håndball, Torbjørn Krakstad, fast.

Styret i klubben vedtok nylig å etablere et solidaritetsfond. «Hele klubben» er navnet på støtteordningen hvor klubbens medlemmer som opplever økonomiske utfordringer kan søke støtte til både avgifter, egenandeler og utstyr. Det er lagt til rette for at terskelen for å søke skal være så lav som mulig.

Enten det er behov for å få dekket treningsavgift, egenandel til en turnering eller et par nye håndballsko ønsker vi å kunne bidra med det. Vi vet hvor viktig det er for barn og ungdom å være en del av et miljø, og vi håper at dette tiltaket gjør at ingen må slutte å spille håndball hos oss på grunn av økonomi.

Torbjørn Krakstad, nestleder Øyestad IF håndball.

Ordningen gjelder for klubbens medlemmer, og det er ingen innviklet søknadsprosess. I klubben er det kun nevnte Krakstad og økonomiansvarlig som får tilgang til hvem som har søkt.

– Vi anonymiserer og søker å finne gode løsninger for de som søker. På den måten håper vi terskelen for å søke blir lav, sier han.

Les mer om «Hele klubben» og hvordan du søker på denne siden.